SERJEY RAPIER TATTOO

FATPIG tattoo, Kiev, Ukraine
vk.com/youshkov_sergey
facebook.com/youshkov.sergey